Gestió de residus industrials

Inici Serveis empresarials Gestió de residus industrials

Amb l’experiència adquirida al llarg dels anys, Tirgi vol ser una peça fonamental en la gestió dels seus residus. Per tal d’assolir aquest objectiu oferim assessorament global a les empreses amb solucions adaptades a les seves necessitats. Tot això, amb dos premisses fonamentals com son: el compliment en tot moment de la normativa vigent i el respecte i la protecció del medi ambient.

Realitzem un anàlisi actual de la seva empresa tenint en compte una sèrie de paràmetres com son: equips utilitzats, ubicació, cicle de generació dels residus, seguretat, rendiment, eficiència, valorització, repercussió ambiental, transport, etc., a partir d’aquí, s’elabora un estudi tècnic sobre possibles millores a realitzar i es presenta proposta per tal d’optimitzar la gestió dels residus.

Tirgi posa a disposició dels nostres clients/proveïdors, tots els recursos tècnics i humans necessaris per dur a terme la seva gestió dels residus des de que es generen fins al seu destí final.


Gestió integral de residus

  • Únic interlocutor en la gestió de tots els seus residus, evitant la complexitat de treballar amb diferents operadors.
  • Gestió personalitzada i traçabilitat de tots els seus residus fins el destí final.

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Classificació de residus industrials

  • Separació dels residus en origen a fi de poder gestionar-los posteriorment en la planta més adient i obtenir així la millor valorització.
  • En cas de no poder separar en origen per diferents motius, Tirgi disposa d’una planta per a la separació i classificació dels residus, a fi de minimitzar la despesa que aquets puguin ocasionar.

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Residus Especials i perillosos

  • Cercar constantment la millor solució pel tractament o valorització dels seus residus especials o perillosos, i així poder donar la resposta més adequada i respectuosa amb el medi ambient.
  • Planta pròpia d’emmagatzematge i transferència de residus especials.

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Transport de residus

  • Disposem d’una amplia flota pròpia de vehicles, adaptats per donar resposta a la gestió de transports de residus.

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Lloguer de contenidors

  • Posem a disposició dels nostres clients els contenidors que més s’adaptin a les seves necessitat de gestió i al seu cicle de generació de residus.

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.
Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.
Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Lloguer de contenidors

Posem a disposició dels nostres clients els contenidors que més s´adaptin a les seves necessitats de gestió i al seu cicle de generació de residus. Presentació de les opcions >

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.