Tirgi

Inici Tirgi

Qui som?

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L. es constitueix l’any 1.999 com una empresa privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre. Per fer realitat el nostre projecte, es constitueix el Centre Especial de Treball de Tirgi (CET Tirgi), que duu a terme la contractació de persones amb discapacitat física, sensorial, intel-lectual o afectades amb trastorns mentals de severa intensitat. L’objectiu per tant, es crear llocs de treballs estables, sostenibles, ajustats a les seves capacitats i a les demandes del mercat. A fi d’autogestionar el CET la nostra empresa ofereix serveis empresarials en el sector de la gestió integral de residus, serveis mediambientals i serveis assistencials.

Tirgi ha esdevingut al llarg d´aquests anys una empresa experta en la gestió de residus per a tot tipus d'empreses i sectors. La nostra activitat inclou tots els processos necessaris per aquesta tasca: emmagatzematge, recollida, transport, separació, valorització i reciclatge.

Els dos compromisos principals de l’empresa són:
- La recuperació integral de de residus, per contribuir activament en la protecció del medi ambient.
- La integració laboral de persones amb risc d’exclusió per mitja del nostre C.E.T. (Centre Especial de Treball).

BENEFICIS DE TREBALLAR AMB TIRGI

Legals

Segons la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), les empreses de 50 o més treballadors/ores, tenen l'obligació de tenir contractats un nombre de persones amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla. La llei preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil el compliment de l'obligació de la contractació directa de treballadors/ores discapacitats, les empreses poden portar a terme mesures alternatives consistents:

 • Realització de contractes de subministrament o de serveis, o la constitució d'un enclavament laboral amb el centre especial de treball de Tirgi.
 • Donacions monetàries a entitats que es dediquin, total o parcialment, a la formació professional, inserció laboral o creació d'ocupació a favor de les persones amb discapacitat com el nostre centre especial de treball.

Logístics

Tirgi és una empresa de proximitat, amb diferents centres de treball que poden donar coberta a tot Catalunya. Disposem d’una flota de vehicles i tot tipus de sistemes de magatzematge especialitzats, per a cada tipus de material, que es vulgui reciclar.

Fiscals

Segons estableix la Llei 49/2002, les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor de la Fundació són les següents:

 • Dret de deducció d'un 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat que rep la donació compleix amb els requisits establerts a la llei49/2002 i que hagin exercit la opció d'acollir-se als seus beneficis fiscals.
 • Dret de deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002) els donatius i aportacions realitzades per part de persones jurídiques.

Socials

Millora del reconeixement, el prestigi i el valor afegit de la seva empresa, invertint en Responsabilitat Social Corporativa, davant del clientes/ proveïdors i tercers.


Econòmics

Oferim una excel·lent relació qualitat / preu en els nostres serveis.PRINCIPIS FUNDAMENTALS

Missió

 • Gestionar residus de manera sostenible, transformant-los en recursos que generin valor i repercuteixin en una major qualitat de vida dels ciutadans, a través d'un tractament mediambiental òptim, en eficiència i en costos.
 • La integració laboral de persones amb risc d’exclusió.
 • Oferir als nostres clients un servei de qualitat per aconseguir la seva satisfacció i fidelització any rere any.

Visió

 • La visió de l'empresa és mantenir una bona posició en el mercat nacional de gestió i reciclatge de residus i un bon reconeixement de la marca.
 • Promoure l'aplicació de la política de les 6 R (4 + 2): Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Recuperar + Reeducar i Reinserir socialment, apostant pel canvi d'una economia lineal (produir, usar i llençar) cap a un model circular.
 • Ampliar l'abast de la Missió (nous mercats, productes, serveis) relacionats amb la gestió mediambiental.
 • Impulsar la millora contínua en l'empresa a través del desenvolupament del talent de les persones i les millors tecnologies disponibles.
 • Consolidació d'una empresa sostenible en el llarg termini, eficaç i que està altament implicada amb el teixit social, col·laborant en el seu desenvolupament.

Valors

 • Compromís amb els resultats: assegurar que l'activitat pròpia garanteix el compliment dels objectius fixats, millorant-los, si és possible, mitjançant l'optimització de tots els recursos disponibles.
 • Millora contínua, en tots els nostres serveis, és la garantia d'èxit en la nostra gestió. Hem de treballar per reduir els errors al màxim, anticipant-nos que aquests es produeixin a través d'eines preventives i dissenyant estratègies de gestió que els redueixin. Així com establir les mesures oportunes per a la prevenció de la contaminació en tots els serveis prestats per l'organització.
 • Treball en equip: és treballar conjuntament per arribar a un objectiu comú.
 • Compliment amb els requisits legals: establir el compromís del compliment amb els requisits relacionats amb el servei prestat, entre els quals s'inclouen els requisits dels ciutadans i els requisits legals i reglamentaris aplicables, així com requisits voluntaris.
 • Honestedat: la transparència, el diàleg i la col·laboració són la base de totes les nostres actuacions.
 • Seguretat en el treball: la nostra millor inversió és la prevenció.
 • Cura de les persones: creiem en la integració i la igualtat d'oportunitats.
 • Flexibilitat: en l'aplicació de metodologies pròpies i en la seva adaptació a cada cas concret, garantint la màxima qualitat i eficàcia en el servei de cada client.
 • Confidencialitat: mitjançant un estricte control i salvaguarda de la informació i dels documents dels quals són participis els empleats de la societat.
 • Experiència: en el desenvolupament de metodologies pròpies i en la posada en marxa i participació de projectes d'envergadura.


POLÍTICA MEDI AMBIENT

La direcció de TIRGI S.L està compromesa amb la protecció i conservació del medi ambient, la qualitat dels serveis als seus clients i la seguretat i salut a la feina, essent una part integrant i prioritària de la política empresarial general. És per això que ha implantat un Sistema de Gestió Integrat ( ambiental i de qualitat ) segons les Normes ISO 14001 i ISO 9001, i està en projecte la incorporació dels requisits de la Norma OHSAS 18001.

TIRGI S.L desenvolupa la seva activitat com a Gestor de Residus i Transportista, autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Per tant, i donada la naturalesa de les activitats de l’empresa, contribueix al desenvolupament sostenible de les generacions futures, mitjançant el tractament dels residus.

TIRGI S.L conseqüent amb l'activitat de gestió final de residus que ocupa l'empresa, considera necessari integrar criteris de millora continua i de prevenció de la contaminació en tots els seus processos i productes, amb la finalitat de garantir l'adequada gestió de els recursos i la protecció del seu entorn.

TIRGI S.L, en concordança amb l'esmentat, adquireix el compromís de respecte al medi ambient i adopta com a principis de la seva política ambiental, els següents:

 1. Donarà màxima prioritat a la protecció mediambiental i l'ús sostenible dels recursos, evitant les possibles afeccions mediambientals que puguin derivar-se de les seves activitats i productes, mitjançant l'aplicació de principis de prevenció de la contaminació.
 2. Garantirà el compliment de la legislació ambiental que afecta a la nostra activitat, així com altres requisits que l'organització subscrigui, per tal de controlar i assegurar la millora contínua dels nostres processos i productes en l'àmbit de la seva relació amb el medi ambient, avaluant per anticipat les repercussions de qualsevol nou desenvolupament sobre ell.
 3. Adoptarà procediments per establir objectius i metes basats especialment en la minimització d'emissions, residus i afecció als sòls, així com per a la revisió d'aquests i de la pròpia política, per tal de mantenir la seva eficàcia pel que fa al respecte al medi ambient i adaptar-se als canvis de l'entorn.
 4. Informarà, formarà i sensibilitzarà a tots els seus empleats, involucrant-los en la gestió ambiental de l'empresa, per a això arbitrarà mecanismes que fomentin el sentit de responsabilitat, i la presa de consciència de la incidència del seu treball en el medi ambient.
 5. Establirà un marc de col·laboració i informació amb els subministradors, clients, administracions i públic en general, per tal de donar a conèixer les activitats mediambientals de l'empresa i de proporcionar informació fiable sobre els efectes mediambientals de Tirgi i dels seus productes.
 6. Fomentarà en els seus proveïdors una actitud de compromís amb el medi ambient, treballant en relació de cooperació mútua amb aquelles empreses que desitgin millorar la seva actuació mediambiental.

Esteban Vilar Lozano 21/02/2019


AUTORITZACIONS I CERTIFICACIONS

ISO
ISO
classificacio empresarial
LLicencia Medio TIRGI SERVEIS

ASSOCIACIONS, GREMIS, ENTITATS

34_5200_13_0495_tirgi_O
34_5200_13_0495_tirgi_O
34_5200_13_0495_tirgi_O
34_5200_13_0495_tirgi_O
34_5200_13_0495_tirgi_O
34_5200_13_0495_tirgi_O

Lloguer de contenidors

Posem a disposició dels nostres clients els contenidors que més s´adaptin a les seves necessitats de gestió i al seu cicle de generació de residus.
Veure llistat >

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari, així com per a la recollida d'estadístiques del seu ús. En continuar navegant accepta el seu ús.
Política de cookies | Modificar la configuració
Acceptar