Gestió de residus municipals

Inici Serveis empresarials Gestió de residus municipals

Els residus municipals, per la seva importància estratègica i la seva presència en el conjunt de la societat, disposen d'un programa de gestió, d'una planificació d'infraestructures i d'un model de gestió específics. El model de gestió vigent i les bases de la planificació es fonamenten, entre altres, en els principis de proximitat, de suficiència i de responsabilitat del productor, així com en la jerarquia establerta per a les diferents formes de gestió, que dóna prioritat a les actuacions de prevenció i a la recollida selectiva. L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per, d'aquesta manera, fer possible el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes a partir de la matèries primeres originàries. El Servei inclou la recollida selectiva, transport i posterior valorització de les diferents fraccions dels residus recollits. Alhora donem servei de neteja i manteniment dels contenidors.


Serveis de recollida

Estudi i implantació de serveis de recollida municipal que s’adaptin millor a les necessitats de cada municipi.

 • Servei de recollida en àrees d’aportació o vorera

  • Recollida de càrrega posterior
  • Recollida de càrrega lateral
  • Recollida de càrrega superior
  • Recollida soterrats

  Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.
 • Servei de recollida porta a porta

  És un model de recollida selectiva dels residus municipals, que es fonamenta en el fet, que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-los en uns contenidors que de forma permanent romanent a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

  Amb l’experiència acumulada durant anys en el disseny i gestió del servei “Porta a Porta” dels municipis de Celrà i Vilablareix, Tirgi es posa a disposició de tots el municipis per fer l’estudi de viabilitat del servei. Un servei que garanteix fins el 85% de material recuperat en la recollida selectiva, amb un resultat econòmic menor que l’actual, possibilitant així, la reducció de l’impost de recollida.

  La implantació de sistemes de recollida PaP requereix d'una determinada disciplina domèstica i un notable canvi d'hàbits, de manera que cal efectuar una adequada campanya comunicativa per explicar la millora ambiental que suposa el sistema i que doni els elements per a poder-hi participar correctament.

  Els resultats dels municipis catalans que tenen en marxa sistemes d'aquesta mena demostren que els sistemes PaP compleixen els objectius d'augmentar dràsticament les quantitats recollides selectivament i millorar la qualitat en la separació, oferint a més a més immediatesa en l'obtenció de resultats i estabilitat en el seu manteniment al llarg del temps.

  Amb el model porta a porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions i en control individual de participació.


  • Fracció Orgànica Residus Municipals (FORM)
  • Fracció Resta
  • Fracció Envasos
  • Fracció Paper Cartró
  • Fracció Vidre
  • Reforç recollida comercial

    PaP Celrà
    PaP Vilablareix

Gestió

Experiència en la gestió d’instal·lacions municipals, comarcals i autonòmiques.

Lloguer de contenidors

Posem a disposició dels nostres clients els contenidors que més s´adaptin a les seves necessitats de gestió i al seu cicle de generació de residus.
Veure llistat >

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari, així com per a la recollida d'estadístiques del seu ús. En continuar navegant accepta el seu ús.
Política de cookies | Modificar la configuració
Acceptar